Tittel REGNBUENS FARGER Klassetrinn 2. klasse Læreplan: målområder ng hovedmomenter Mate med et fremmed tegnspråk; utlrirske BSI. gjennom a mote RS1. i leker, spill «g eventyr som de kjenner til pa sitt eget språk, f.ekv, «Little Red Riding Hund», «The Titret Bills Goal 5 Gru ff», og bruke bilder sammen med BSL-tcksten for a […]

Arbeidet mod ulike fag og omrader skal bidra til å baret a hovedtrinn enes egenart, jf. omtale av småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet i prinsipper og retningslinjer i L97. s. 72­75. Arbeidsmåtene kan også knyttes til dc tre hovedtrinnene og gi en trim profilering i faget. i avsnittet om Arbeidsmåter i læreplanen Engelsk for døve omtales […]

Innledning – veiledninger til L97

Denne veiledningen har som siktemål å være til hjelp i arbeidet med Læreplan verket for den 10-årige grunnskolen. Den skal gi ideer og eksempler og hjelp til å se muligheter for oppfølgingen av læreplan verket i det praktiske arbeidet.