Innledning – veiledninger til L97

Denne veiledningen har som siktemål å være til hjelp i arbeidet med Læreplan verket for den 10-årige grunnskolen. Den skal gi ideer og eksempler og hjelp til å se muligheter for oppfølgingen av læreplan verket i det praktiske arbeidet.